Školní rok 2015/2016 je 25 školní rok v existenci školy

                                           

Umožňíme dokončení studia a přípravu na maturitu i neúspěšným maturantům na jiných školách

v denním i dálkovém studiu

 

NÁVŠTĚVA ŠKOLY

kdykoliv po telefonické dohodě

 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ o.p.s

VÍTEJTE na našich stránkách

 

 

Střední odborná škola sociální, o. p. s.

 Hnězdenská 549, 181 00 Praha 8 – Bohnice

tel: 233 551 260,

 www.sossocialnipraha8.cz

e-mail: sossocialnipraha8@seznam.cz

Škola je umístěna v příjemném a klidném prostředí, uprostřed sídliště, v dobře dostupné lokalitě.

Má přátelskou a profesionální atmosféru, individuální přístup ke studentům, bezbariérový přístup a mohou ji navštěvovat i studenti se specifickými poruchami učení a cizinci.

 

Absolventům základních škol nabízíme ve školním roce 2016/2017

 studium v oboru vzdělávání SOCIÁLNÍ ČINNOST

 

Studium je 4leté, ukončené maturitní zkouškou, dosažené vzdělání – úplné střední odborné

 

Podmínky přijetí:           Úspěšné ukončení 9. třídy základní školy

               Doporučení základní školy

               Zaslání řádně vyplněné přihlášky

               Přijímací řízení BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠky

 

Návštěva školy možná  kdykoliv po telefonické dohodě.

PŘESTUP DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ

Denního i dálkového studia

Je možný po předložení dokladů a vykonání rozdílových zkoušek i v průběhu roku

 

ZAMĚŘENÍ:

 

75-41-M/01 Sociální činnost

 zaměření pečovatelská činnost a sociálně-správní činnost  

 

53-41-L/51 Zdravotnický asistent

Dálková forma vzdělávání (nást.)

 

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a v domácí ošetřovatelské péči; jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče, a to zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.

Pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje absolvent ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

 

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Především se uplatní na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti.

Dále se uplatní v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti.