Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

 

 Povinné jednotné přijímací zkoušky (JPZ), dle pokynů Cermat.

Bližší informace na www. Cermat. Cz

 

Přihlášky ke studiu na tiskopisu SEVT (ke stažení na www.cermat.cz) se odevzdávají v úředních hodinách v kanceláři školy nebo poštou.

Pro 1 kolo přijímacího řízení do 1. března 2020

 

Kritéria přijetí:

  • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (8. a 9. ročník ZŠ)
  • absolvování JPZ (pouze pro 1 kolo tj. přihlášky zaslané před 1.3.)
  • školní přijímací zkouška není stanovena
  • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, motivační pohovor

Zdravotní způsobilost uchazečů je požadována

 

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:

denní studium 20
distanční studium 5
dálkové studium 20
nástavbové studium 10
 

Další kola přijímacího řízení  až do naplnění stavu

2 kolo uzávěrka přihlášek 29.6.2020

3 kolo uzávěrka přihlášek 30.7.2020

4 kolo uzávěrka přihlášek 28.8.2020