https://www.youtube.com/…WkA

 

Výsledky 2 kola přijímacího řízení

Přijatí žáci se dostaví se zákonným zástupcem ve středu 22. 6. 2022 mezi 14,00 - 15,00 hodinou k podpisu smlouvy o studiu.

S sebou přineste zápisový lístek.

Pokus se rozhodnete ke studiu do naší školy nenastoupit, informujte nás co nejdříve, aby mohli být přijati ostatní uchazeči.
 
 

VÝSLEDKY 2 KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.pdf (65627)

 
 

2. Kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

V souladu s ustanovením § 60 písm f) odst. 1 zákona 561/2004 Sb. ("školský zákon")

vyhlašuje ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení do 1 ročníku pro školní rok 2022/2023

Předpokladaný počet přijetí uchazečů

obor 75-41-M/01 Sociální činnost denní studium 6, dálkové studium 10

Přihlášky ke studiu na tiskopisu, který stanoví MŠMT (ke stažení na www.cermat.cz)

se odevzdávají do 10. 6. do 12,00 hodin
Součástí přihlášky je posudek zdravotní způsobilosti pro daný obor
K přihlášce přiložte protokol o konání JPZ a motivační dopis
 
Přihlášku řádně a čitelně vyplněnou, potvrzenou ZŠ zasílejte doporučeně na adresu školy nebo
předejte osobně v kanceláři školy denně do stanoveného termínu v době od 8,00 do 12,00 hodin.
 
Kritéria přijetí pro denní studium
- jednotná přijímací zkouška (60 %)
- hodnocení na vysvědčení z předcházejícího vzdělávání na ZŠ (7.8. a 9. ročník) 20 %
- školní přijímací zkouška - test osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájem o zvolený obor (20 %)
 
Školní přijímací zkouška - test se bude konat 15.6.2022 ve 14,00 hodin
 
 
 

 

 

Výsledky 1 kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

 
 

přijatí žáci.pdf (28438)

 
 

Konání náhradní JPZ je v úterý 10. 5. 2022 v 8,00 hodin.

 
Do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odevzdejte zápisový listek, čímž potvrdíte úmysl vzdělávat se na této střední škole.
Zápisový lístek přineste nejdříve ve čtvrtek 5.5.2022.
Po odevzdání zápisového lístku s vámi bude sepsána dohoda o studiu.
 
Ve dnech 2 - 4. 5. 2022 se konají didaktické testy maturitní zkoušky, a proto prosíme nerušit maturanty.
 
 
 
 
 
 

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

1. kolo přijímacího řízení

 

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:

denní studium 20
kombinované studium 5
dálkové studium 20
nástavbové studium 10
 
Přihláška ke studiu
 

Přihlášky ke studiu na tiskopisu, který stanoví MŠMT  (ke stažení na www.cermat.cz) se odevzdávají

pro 1 kolo přijímacího řízení do 1. března 2022

Součástí přihlášky je posudek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.

Přihlášku řádně a čitelně vyplněnou, potvrzenou ZŠ, zasílejte doporučeně poštou na adresu školy.

Uchazeči se speciálním potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.

 

Kritéria přijetí:

Jednotná přijímací zkouška dle pokynů Cermatu požadavky www.cermat.cz

  • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (7, 8. a 9. ročník ZŠ) (20 %)
  • školní přijímací zkouška - se nekoná, jen případně pohovor osvědčující zájem uchazeče o zvolený obor,  (75 %)
  • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče  (5 %)
 

Rozhodnutí o přijetí

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod registračním číslem na stránkách školy
 
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou
 

Zápisový listek

Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí odevszdá uchazeč zápisový lístech řediteli školy, čímž potvrdí úmysl vzdělávat se v dané střední škole (sobně nebo poštou).
 
 

Další kola přijímacího řízení

Ředitelka školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlášit další kola příjímacího řízení.