Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Všichni přihlášení v 1. kole byli přijati ke studiu do 1 ročníku od září 2019/2020
 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Den otevřených dveří  kdykoliv dle telefonické dohody

 Povinné jednotné přijímací zkoušky (JPZ), dle pokynů Cermat.

Bližší informace na www. Cermat. Cz

 

Přihlášky ke studiu se odevzdávají v úředních hodinách v kanceláři školy nebo poštou.

 

Kritéria přijetí:

  • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (8. a 9. ročník ZŠ)
  • výsledky JPZ
  • školní přijímací zkouška není stanovena
  • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

 

 

Přihláška ke studiu

Prihlaska _SS_1213_ostatni.xls (56832)