https://www.youtube.com/…WkA

 

Počet přijatých přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je nižší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů,

a proto se školní přijímací zkouška nebude konat

 
 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

1. kolo přijímacího řízení

 

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:

denní studium 20
distanční studium 5
dálkové studium 20
nástavbové studium 10
 
Přihláška ke studiu
 

Přihlášky ke studiu na tiskopisu, který stanoví MŠMT  (ke stažení na www.cermat.cz) se odevzdávají

pro 1 kolo přijímacího řízení do 1. března 2021

Součástí přihlášky je posudek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.

Přihlášku řádně a čitelně vyplněnou, potvrzenou ZŠ, zasílejte doporučeně poštou na adresu školy.

Uchazeči se speciálním potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.

 

Kritéria přijetí:

Jednotná přijímací zkouška se v tomto školním roce konat nebude

Ředitelka školy může nejpozději do 8. 3. 2021 rozhodnout o nekonání školní přijímací zkoušky, pokud počet přijatých přihlášek je nižší než předpokládaný počet přijímaných uchazčů.
 
  • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (7, 8. a 9. ročník ZŠ) (20 %)
  • školní přijímací zkouška - test studijních předpokladů se zaměřením na motivaci k oboru sociální činnost, termín konání 14.4.2021 (75 %)
  • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče  (5 %)
 

Rozhodnutí o přijetí

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod registračním číslem nejdříve 28. 4. 2021.
 
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou
 

Zápisový listek

Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí odevszdá uchazeč zápisový lístech řediteli školy, čímž potvrdí úmysl vzdělávat se v dané střední škole (sobně nebo poštou).
 
 

Další kola přijímacího řízení

Ředitelka školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlášit další kola příjímacího řízení.