Výsledky 1 kola přijímacího řízení

V 1 kole přijímacího řízení byli přijati všichni uchazeči, kteří podali přihlášku.
 
Žádáme všechny přijaté uchazeče, kteří mají zájem o studium na naší škole o odevzdání zápisového lístku
a dostavení se k podpisu smlouvy o studiu do školy ve středu 2. června 2021  v 15,00 hodin.
 
Žádáme uchazeče, kteří se nerozhodnou pro naší školu o sdělení této informace emailem.