Ve školním roce 2017/2018 nabízíme:

             (stejná nabídka platí i pro školní rok 2018/2019)

           

             75-41-M/01 Sociální činnost, zaměření

             pečovatelská činnost a sociálně správní činnost

                 Denní forma vzdělávání, 4 roky

                 Dálková forma vzdělávání, 5 let

                 Kombinovaná forma vzdělávání, 5 let

              

                 Zkrácené studium, denní forma, 1 rok, dálková forma, 2 roky

                 (pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou)

                

 

                 53-41-L/51 Zdravotnický asistent

                 nástavbové studium, dálková forma vzdělávání, 3 roky

 

                                          

Umožníme dokončení studia a přípravu na maturitu i neúspěšným maturantům na jiných školách

v denním i dálkovém studiu

 

NÁVŠTĚVA ŠKOLY

 kdykoliv po telefonické dohodě

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

7. 11. 2017 a 16. 1. 2018 od 16,00 do 18,00 hodin

 

 

 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ o.p.s

VÍTEJTE na našich stránkách

 

 

Střední odborná škola sociální, o. p. s.

 Hnězdenská 549, 181 00 Praha 8 – Bohnice

tel: 233 551 260,

 www.sossocialnipraha8.cz

e-mail: sossocialnipraha8@seznam.cz

Škola je umístěna v příjemném a klidném prostředí, uprostřed sídliště, v dobře dostupné lokalitě.

Má přátelskou a profesionální atmosféru, individuální přístup ke studentům, bezbariérový přístup a mohou ji navštěvovat i studenti se specifickými poruchami učení a cizinci.

 

Absolventům základních škol nabízíme ve školním roce 2017/2018

 studium v oboru vzdělávání SOCIÁLNÍ ČINNOST

 

Studium je 4leté, ukončené maturitní zkouškou, dosažené vzdělání – úplné střední odborné

 

Podmínky přijetí:           Úspěšné ukončení 9. třídy základní školy

               Doporučení základní školy

               Zaslání řádně vyplněné přihlášky

               Přijímací řízení dle platné legislativy

 

Návštěva školy možná  kdykoliv po telefonické dohodě.

PŘESTUP DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ

Denního i dálkového studia

Je možný po předložení dokladů a vykonání rozdílových zkoušek i v průběhu roku

 

ZAMĚŘENÍ:

 

75-41-M/01 Sociální činnost

 zaměření pečovatelská činnost a sociálně-správní činnost  

 

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a v domácí ošetřovatelské péči; jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče, a to zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.

Pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje absolvent ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

 

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Především se uplatní na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti.

Dále se uplatní v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti.

 

Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.