Pro školní rok 2024/2025 

nebude škola vyhlašovat 2 kolo přijímacího řízení pro denní studium

 
Do dálkového studia je možné ve 2 kole přihlášky podávat
Počet volných míst 8
 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2024/25

Škola bude přijímat

10 žáků do studijního oboru 75-41-M/01 Sociální činnost

Obor vyžaduje zdravotní způsobilost ke vzdělání - zdravotní omezení - závažné duševní nemoci a poruchy chování (nařízení vlády 211/2010 Sb.)

 

Přesná kritéria a podrobné informace o přijímacím řízení pro školní rok 2024/2025 v menu přijímací řízení.

 

Informace k přijímacímu řízení naleznete na prihlaskynastredni.cz

 
 
 

Od 1.9.2019 je škola na adrese

  Praze 8 v Křižíkova ulici č. 4 u stanice metra Florenc.

 
 

Jak nás najdete:

 

Výstup z metra směrem ke Karlínskému divadlu.

Vejděte do vchodu staré autobusové haly (hala č. 2)

Projděte do haly a vpravo mezi pokladnami  číslo 3 a 8 je vchod 

do Křižíkova 4.

 

     

 

           Nabízíme:

           

           

             75-41-M/01 Sociální činnost, zaměření

                 Denní forma vzdělávání, 4 roky

                 Dálková forma vzdělávání, 5 let

                 Kombinovaná forma vzdělávání, 5 let

              

                 Zkrácené studium, denní forma, 1 rok, dálková forma, 2 roky

                 (pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou)

                

 

                

                                          

Umožníme dokončení studia a přípravu na maturitu i neúspěšným maturantům na jiných školách

v denním i dálkovém studiu

 

 

 

 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ o.p.s

VÍTEJTE na našich stránkách

 

 

Střední odborná škola sociální, o. p. s.

 Křižíkova 4, 186 00 Praha 8 - Karlín

tel: 233 551 260,

 www.sossocialnipraha8.cz

e-mail: sossocialnipraha8@seznam.cz

 

Má přátelskou a profesionální atmosféru, individuální přístup ke studentům,  mohou ji navštěvovat i studenti se specifickými poruchami učení a cizinci.

 

Absolventům základních škol nabízíme

 studium v oboru vzdělávání SOCIÁLNÍ ČINNOST

 

Studium je 4leté, ukončené maturitní zkouškou, dosažené vzdělání – úplné střední odborné

 

Podmínky přijetí:           Úspěšné ukončení 9. třídy základní školy

               Doporučení základní školy

               Zaslání řádně vyplněné přihlášky

               Přijímací řízení dle platné legislativy

 

Návštěva školy možná po telefonické dohodě termínu.

PŘESTUP DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ

Denního i dálkového studia

Je možný po předložení dokladů a vykonání rozdílových zkoušek i v průběhu roku

 

ZAMĚŘENÍ:

 

75-41-M/01 Sociální činnost

 

 

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a v domácí ošetřovatelské péči; jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče, a to zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.

Pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje absolvent ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

 

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Především se uplatní na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti.

Dále se uplatní v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti.

 

Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.