Přijímací řízení školní rok 2023/2024

 

ŠKOLA NEBUDE VYHLAŠOVAT 2 KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 PRO DENNÍ STUDIUM

 

V prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 byli přijati

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.pdf

 

Uchazeč/ka potvrdí svůj úmysl vzdělávat se odevzdáním zapisového lístku

ředitelce školy nejpozději do 10 pracovníchů dnů ode dne,

kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn tj do 18.5.2023

Neodevzdáním zápisového lístku v řádném termínu se vzdáváte práva být přijat/a.

Zápisový lístek odevzdejte v úředních hodinách školy

Středa  9 - 15

Čtvrtek 9 - 12

nebo pošlete doporučeně poštou na adresu školy.