Učební plány 

 

Od školního roku 2011/2012 škola vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu.