Školné  od 1. 9. 2019

Denní studium:

25 000,-- Kč Rodiče nebo zodpovědní zástupci se zavazují podepsáním smlouvy o vzdělávání  k platbě školného.

Školné je možné platit maximálně ve 2 splátkách.

Dálkové studium:

25 000,-- Kč. Školné je možné platit maximálně ve 2 splátkách.

 

Ve výjimečných případech jsou povoleny měsíční splátky