Dálkové studium

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY KE STUDIU VE ŠK. R. 2022/2023

DO 1. ROČNÍKU  DÁLKOVÉHO STUDIA

Sociální činnost

 

Přijímací řízení bez školních přijímacích zkoušek, jen jednotná přijímací zkouška organizovaná Cermatem

Podle zájmu uchazečů bude otevřeno dálkové studium odpolední a víkendové.

Odpolední forma výuky: Středa a čtvrtek od 16.00 hodin do 20.00 hod 1x za čtrnáct dní.

Víkendová forma výuky: Sobota od 9.00 hod do 17.00 hod 1x za čtrnáct dní.

 

PŘESTUP DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ

Ve školním roce 2022/2023 je možný přestup do 1,2.3.4. a 5. ročníku dálkového studia Sociální činnost

po předložení dokladů o dosavadním vzdělání a vykonání rozdílových zkoušek

 

 

Termíny konzultací 1pololetí 2022/2023

termíny konzultací 1 pololeti.pdf (61103)