Spolupracujeme 

Škola spolupracuje s:

Mateřská škola speciální, Drahaňská ul. Praha 8 - Čimice

Chráněná dílna Svatého Prokopa, Praha 9 - Dolní Počernice

Počteníčko z.s.

Nabízíme spolupráci dalším organizacím s podobným předmětem činnosti vedoucí ke zkvalitění naší práce

a společnému využití prostor.