Maturita 2023 2024

 

Společná část se zkládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a

druhá zkouška z cizího jazyka nebo matematiky

Zkoušky se konají pouze formou didaktického testu.

 

 

Proflová část maturitní zkoušky

Písemná práce z českého jazyka a literatury

 

 Písemná práce z cizího jazyka,

 

 praktické zkoušky

 

 

Ústní zkouška z českého jazyka a cizího jazyka, ústní profilové zkoušky

 

anglicky_jazyk_maturitni_temata.pdf (76445)

 

Profilová část maturitní zkoušky sociální činnost odborné předměty

Sociální péče - povinná zkouška,

Volitelná zkouška z předmětů Sociální zabezpečení, Ekonomika a veřejné finance, Pedagogika a Pečovatelství.

Sociální zabezpečení, Ekonomika a veřejné finance - písemná a ústní zkouška

Pedagogika, Pečovatelství - praktická a ústní zkouška

 

Seznam literárních děl Kanon.pdf (138435) platí i pro školní rok 2023/2024

termín pro odevzdání seznamu četby k ústní zkoušce do 31. 3. 2024

Témata odborných předmětů MO Ekonomika a veřejné finance.pdf (74636)MO platí i pro školní rok 2023/2024

Pedagogika.pdf (69626)MO

Pečovatelství.pdf (74519)MO Pečovatelství.pdf (74519)MO

Sociální zabezpečení.pdf (73570)MO SOP.pdf (79725)

MO SOP.pdf (79725)

MO DS 2021 seznam(1).pdf (22700)

Přihláška k MZ Prihlaska_k_MZ_2021_editovatelna.pdf (407273)

Přihllášku na jaro 2024 je třeba podat do 1.12.2023

 

Termíny dílčích zkoušek

Písemná praktická zkouška ze sociálního zabezpečení 2.4.2024 od 12,30 hod

Praktická zkouška z pedagogiky 1 skupina 3.4.2024 od 8,00 hod

Písemná práce z českého jazyka 8.4.2024 od 12,30 hod

Písemná práce z cizího jazyka 9.4.2024 od 12,30 hod

Praktická zkouška z pedagogiky 2 skupina 10. 4. 2024 od 8,00 hod

Praktická zkouška z pečovatelství 17. 4. 2024 od 9,00 hod

Didaktické testy dle pozvánky

Ústní maturitní zkoušky 16,5, - 24,5,2024