Maturita 2021 2022

 

Termín pro podání přihlášky

na jarní zkušební období nejpozději do 1.12.2021

 

Společná část se zkládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a

druhá zkouška z cizího jazyka nebo matematiky

Zkoušky se konají pouze formou didaktického testu.

Termín konání didaktických testů nový termín 2 - 5. 5. 2022

 

Proflová část maturitní zkoušky

Písemná práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka

Termín 8. 4. a 11. 4. 2022

Ústní zkouška z českého jazyka a cizího jazyka

Termín 23. 5. - 27. 5. 2022

anglicky_jazyk_maturitni_temata.pdf (76445)

 

Profilová část maturitní zkoušky sociální činnost odborné předměty

Sociální péče - povinná zkouška, ústní 23. 5. - 27. 5. 2022

Volitelná zkouška z předmětů Sociální zabezpečení, Ekonomika a veřejné finance, Pedagogika a Pečovatelství.

Sociální zabezpečení, Ekonomika a veřejné finance - písemná a ústní zkouška

Pedagogika, Pečovatelství - praktická a ústní zkouška

Praktická zkouška  denní studium pedagogika 20. 4. 2022, dálkové studium pedagogika 27. 4. 2022

 pečovatelství dálkové studium 28. 4. 2022

Zdravotnický asistent ošetřovatelství 25. 4. 2022

Písemná zkouška ze sociálního zabezpečení 29. 4. 2022

Ústní zkouška 23. 5. - 27. 5. 2022

 

Seznam literárních děl Kanon.pdf (138435) platí i pro školní rok 2021/2022

termín pro odevzdání seznamu četby k ústní zkoušce do 31. 3. 2022

Témata odborných předmětů MO Ekonomika a veřejné finance.pdf (74636)MO platí i pro školní rok 2021/2022

Pedagogika.pdf (69626)MO

Pečovatelství.pdf (74519)MO Pečovatelství.pdf (74519)MO

Sociální zabezpečení.pdf (73570)MO SOP.pdf (79725)

MO SOP.pdf (79725)

MO DS 2021 seznam(1).pdf (22700)

Přihláška k MZ Prihlaska_k_MZ_2021_editovatelna.pdf (407273)