Maturita 2020 2021

 

Termín pro podání přihlášky

na jarní zkušební období nejpozději do 1.12.2020

na podzimní zkušební období nově stanovený termín 23.7.2021 (společná část)

30. 7. 2021 (profilová část)

 

Společná část se zkládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a

druhá zkouška z cizího jazyka nebo matematiky

Zkoušky se konají pouze formou didaktického testu.

Termín konání didaktických testů nový termín 24.5. - 26. 5. 2021

 

Proflová část maturitní zkoušky

Písemná práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka

Termín nově 9. 6. 2021

Ústní zkouška z českého jazyka a cizího jazyka

Termín 14. 6. - 18. 6. 2021

anglicky_jazyk_maturitni_temata.pdf (76445)

 

Profilová část maturitní zkoušky sociální činnost odborné předměty

Sociální péče - povinná zkouška, ústní

Volitelná zkouška z předmětů Sociální zabezpečení, Ekonomika a veřejné finance, Pedagogika a Pečovatelství.

Sociální zabezpečení, Ekonomika a veřejné finance - písemná a ústní zkouška

Pedagogika, Pečovatelství - praktická a ústní zkouška

Praktická zkouška nový termín 9. a 10. 6. 2021

Písemná zkouška nový termín 10. 6. 2021

Ústní zkouška 14. 6. - 18. 6. 2021

 

Seznam literárních děl Kanon.pdf (138435)

termín pro odevzdání seznamu četby k ústní zkoušce do 30. 4. 2021

Témata odborných předmětů MO Ekonomika a veřejné finance.pdf (74636)MO

Pedagogika.pdf (69626)MO

Pečovatelství.pdf (74519)MO Pečovatelství.pdf (74519)MO

Sociální zabezpečení.pdf (73570)MO SOP.pdf (79725)

MO SOP.pdf (79725)

MO DS 2021 seznam(1).pdf (22700)

Přihláška k MZ Prihlaska_k_MZ_2021_editovatelna.pdf (407273)