Maturita 2022 2023

 

Termín pro podání přihlášky

na jarní zkušební období nejpozději do 1.12.2022

 

Společná část se zkládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a

druhá zkouška z cizího jazyka nebo matematiky

Zkoušky se konají pouze formou didaktického testu.

Termín konání didaktických testů nový termín 2 - 5. 5. 2023

 

Proflová část maturitní zkoušky

Písemná práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, praktické zkoušky

Termín 17.4. - 21. 4. 2023

Ústní zkouška z českého jazyka a cizího jazyka, ústní profilové zkoušky

Termín 16. 5. - 19.5. 2023 (sociální činnost) a 22. a 23.5.2023 (zdravotnický asistent)

anglicky_jazyk_maturitni_temata.pdf (76445)

 

Profilová část maturitní zkoušky sociální činnost odborné předměty

Sociální péče - povinná zkouška,

Volitelná zkouška z předmětů Sociální zabezpečení, Ekonomika a veřejné finance, Pedagogika a Pečovatelství.

Sociální zabezpečení, Ekonomika a veřejné finance - písemná a ústní zkouška

Pedagogika, Pečovatelství - praktická a ústní zkouška

 

Seznam literárních děl Kanon.pdf (138435) platí i pro školní rok 2022/2023

termín pro odevzdání seznamu četby k ústní zkoušce do 31. 3. 2023

Témata odborných předmětů MO Ekonomika a veřejné finance.pdf (74636)MO platí i pro školní rok 2022/2023

Pedagogika.pdf (69626)MO

Pečovatelství.pdf (74519)MO Pečovatelství.pdf (74519)MO

Sociální zabezpečení.pdf (73570)MO SOP.pdf (79725)

MO SOP.pdf (79725)

MO DS 2021 seznam(1).pdf (22700)

Přihláška k MZ Prihlaska_k_MZ_2021_editovatelna.pdf (407273)